تئوری چهارم سیاست نمایش بزرگتر

تئوری چهارم سیاست

محصول جدید

 روسیه و ایده های سیاسی قرن21

مولف: الکساندر دوگین

مترجم: مهناز نوروزی

مرکز بین المللی مطالعات صلح

این محصول در انبار موجود نیست

ريال 400.000